Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

Αγίου ΕΥΘΥΜΙΟΥ - ΑπολυτίκιονΕυφραίνου έρημος η ου τικούσα, ευθήμησον η ουκ ωδίνουσα· οτι επλήθυνε σοι τέκνα, ανήρ επιθυμιών των του Πνεύματος, ευσέβεια φυτεύσας, εγκρατεία εκθρέψας, ει αρετών τελειότητα. Ταις αυτού ικεσίαις Χριστέ ο Θεός , σώσον τας ψυχάς ημών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: