Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού

Εγώ είμαι 
η οδός 
και η αλήθεια 
και η ζωή· 
ουδείς έρχεται 
προς τον Πατέρα, 
ειμή δι' εμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: