Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

Ὁ ἔχων ῶτα ἀκούειν ἀκουέτω”

Ὁ ἔχων ῶτα ἀκούειν ἀκουέτω”,
φωνάζει και σε μας ο Κύριος.
 
Ολάνοιχτα λοιπόν τα αυτιά μας τα σωματικά. Ολάνοιχτα και τα πνευματικά αυτιά.  Με την καρδιά έτοιμη να ρουφήξει το λόγο του Θεού. Να τον κλείσει μέσα της θησαυρό ανεκτίμητο, ασύγκριτο…