Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2009

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ


«Ιησούς, ο ζωής αρχηγός
λύσαι το κατάκριμα ήκει
Αδάμ του πρωτοπλάστου,
καθαρσίων δε ως Θεός μη δεόμενος,
τω πεσόντι καθαίρεται
εν τω Ιορδάνη,
εν ω την έχθραν κτείνας,
υπερέχουσαν πάντα νουν
ειρήνην χαρίζεται».

Δεν υπάρχουν σχόλια: