Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

Ήλθες εφάνης το Φώς το απρόσιτον


Τη Γαλιλαία των Εθνών, τη του Ζαβουλών χώρα, και του Νεφθαλείμ γαία, ως είπεν ο Προφήτης, φώς μέγα έλαμψε Χριστος, τοις εσκοτισμένοις φαεινή ώφθη αυγή, έκ Βηθλεέμ αστράπτουσα, μάλλον δε έκ Μαρίας ο Κύριος πάση τη οικουμένη ανατέλλει τας ακτίνας, ο Ήλιος της Δικαιοσύνης. Διό οι έξ Αδάμ γυμνοί, δεύτε πάντεςυποδύωμεν αυτόν ,ίνα θαλαφθώμεν, σκέπη γαρ γυμνών, και αίγλη εσκοτισμένων, ήλθες εφάνης το Φώς το απρόσιτον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: