Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2009

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ 2009


Ο των αιώνων ποιητής και Δεσπότης,
Θεέ των όλων υπερούσιε όντως,
την ενιαύσιον ευλόγησον περίοδον,
σώζων τω ελέει σου τω απείρω Οικτίρμον,
πάντας τους λατρεύοντας σοι τω μόνω Δεσπότη,
και εκβοούντας φόβω,
Λυτρωτά, εύφορον πάσι, το έτος χορήγησον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: