Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2009

"και εβαπτίσθη υπό του Ιωάννου είς τον Ιορδάνην"


Ευαγγέλιον κατά Μάρκον.

"Τώ καίρω εκείνω,ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας,και εβαπτίσθη υπό του Ιωάννου είς τον Ιορδάνην.Και ευθέως αναβαίνων από του ύδατος,είδε σχιζομένους τους ουρανούς,και το Πνεύμα ωσεί περιστεράν καταβαίνον επ' αυτόν.Συ εί ο Υιός μου ο αγαπητός,έν ώ ηυδόκησα."

Δεν υπάρχουν σχόλια: