Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

«ου δει αιρετικοίς ή σχισματικοίς συνεύχεσθαι»

π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Προσεγγίζοντας την κανονική πράξη της Εκκλησίας

“ου δει
αιρετικοίς ή σχισματικοίς
συνεύχεσθαι”“ Η εργασία αυτή περιορίζεται αυστηρά στο θέμα της συμπροσευχής με αιρετικούς και δεν επεκτείνεται σε άλλα σχετικά ζητήματα που αφορούν τη στάση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας έναντι των αιρετικών και σχισματικών (υποδοχή ετεροδόξων στην Ορθοδοξία, αποδοχή “μυστήριων” των αιρετικών κοκ). Δεν αναφέρεται επίσης, ούτε σχολιάζει την εξέλιξη και την πορεία των διαχριστιανικών διαλόγων, τους οποίους διεξάγει η Ορθόδοξη Εκκλησία με τους ετεροδόξους και κατά πόσο μέχρι τώρα έχει επιτευχθεί ο στόχος της ορθόδοξης μαρτυρίας προς “τους εγγύς και τους μακράν”.
Καταθέτω τη μικρή μου συμβολή με την ελπίδα και την ευχή ο Θεός, που χρησιμοποίησε την άλογη όνο να στείλει το μήνυμά Του στον Βαλαάμ , με τη Χάρη Του να θεραπεύσει τις αστοχίες, να αναπληρώσει τις ελλείψεις και να αξιοποιήσει και την ταπεινή αυτή προσπάθεια προς δόξαν του αγίου Ονόματός Του…”


π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος
Εφημέριος
Ι. Ν Αγ. Νικολάου Πατρών
Πάροδος ΔΘ 10 τέρμα
26331 Γηροκομειό Πατρών
τηλ: 6945377621 & 2610275027

Δεν υπάρχουν σχόλια: