Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2009

"Μετανοείτε"


"ήρξατο ο Ιησούς κηρύσσειν και λέγειν
Μετανοείτε
ήγγικε γαρ η βασιλεία των ουρανών"

Δεν υπάρχουν σχόλια: