Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

Ο Αρχιεπίσκοπος ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ δια τον ΜΟΣΧΑΣ ΑΛΕΞΙΟ


Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος μετά την αναγγελία του θανάτου του Μακαριστού Πατριάρχου Μόσχας κυρού Αλεξίου απέστειλε προς την Εκκλησία της Ρωσίας την κατωτέρω επιστολή:


«Προς
Την Εκκλησίαν της Ρωσία
Danilov Monastery
Danilovsky val 22
Moscow 113191 Russia.


Mε πολλήν θλίψιν επληροφορήθημεν την εις Κύριον εκδημίαν του πεφιλημένου εν Χριστώ αδελφού και συλλειτουργού ημών, αοιδίμου Πατριάρχου Μόσχας και Πάσης Ρωσίας κυρού Αλεξίου Β , όστις επί δύο σχεδόν δεκαετίας, ως ικανότατος πηδαλιούχος κατηύθυνε την νοητήν ναυν της Εκκλησίας της Ρωσίας εις καιρούς δυσχειμέρους και εις περίοδον πνευματικής αναγεννήσεως Αυτής. Συμμετέχοντες ολοψύχως εις το πένθος της αδελφής κατά Ρωσίαν Αγιωτάτης του Χριστού Εκκλησίας ευχόμεθα εκ καρδίας, όπως ο της ζωής και του θανάτου κυριεύων Σωτήρ ημών Ιησούς Χριστός τάξη την μακαρίαν αυτού ψυχήν εν σκηναίς δικαίων και συναριθμήση αυτήν μετά Αγίων και Οσίων, αναδείξη δε αντάξιον αυτού διάδοχον.


+ Ο ΑΘΗΝΩΝ Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ , Πρόεδρος. »

Δεν υπάρχουν σχόλια: