Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008

Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΠΡΟΜΗΤΩΡ ΑΝΝΑΣήμερον της ατεκνίας δεσμά διαλύονται, του Ιωακείμ γαρ και της Άννης εισακούων ο Θεός, παρ' ελπίδα τεκείν αυτούς, σαφώς υπισχνέιται Θεοπαίδα, εξ ής αυτός ετέχθη ο απερίγραπτος, βροτός γεγονώς, δι' Αγγέλου κελεύσας βοήσαι αυτή, Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: