Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2008

ΖΩΗ


"Εάν μη φάγητε την σάρκα
του Υιού του ανθρώπου
και πίητε αυτού το αίμα,
ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς"

Δεν υπάρχουν σχόλια: