Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2008

Ρίζα Ιεσσαί


Η ρίζα εβλάστησεν,
Ιεσσαί και εξ αυτής,
ο προελθών Θεός ημών,
ελπίς Εθνών ανάπαυσις και τιμή,
ως πάλαι προέφησεν,
Ησαίας ενθέως φωτιζόμενος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: