Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2008

Οι βουλόμενοι πλουτείν......

"Οι βουλόμενοι πλουτείν εμπίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα και επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, αίτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν"

(Α΄ Τιμοθέου στ΄ 9)

Δεν υπάρχουν σχόλια: