Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2008

ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ο Θεοφόρος
Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ό Θεοφόρος και Ιερομάρτυρας


Ό χρόνος γέννησης και ή εθνικότητα του Άγιου Ιγνατίου είναι ασαφή. Στο θρόνο της Αντιόχειας ό Ιγνάτιος άνέβηκε μεταξύ 68-70 μ.Χ. Ποίμανε σαν αποστολικός διδάσκαλος και στάθηκε φρουρός των ψυχών του ποιμνίου του. Όταν ό Τραϊανός διέταξε διωγμό κατά των Χριστιανών, θαρραλέα ό Ιγνάτιος, ενώ ό βασιλιάς περνούσε από την Αντιόχεια, παρουσιάστηκε μπροστά του και υπεράσπισε τα δίκαια της Εκκλησίας και την αλήθεια της χριστιανικής πίστης. Τότε ο Τραϊανός διέταξε τη σύλληψη του Ιγνατίου και τη μεταφορά του στη Ρώμη. ΟΙ χριστιανοί της Ρώμης σκόπευαν να τον απαλλάξουν από το μαρτύριο, αλλά ο Ιγνάτιος, με φλογερή δίψα προς το μαρτύριο, έγραψε σ' αυτούς να αφήσουν να γίνει το θέλημα του Θεού. Έτσι, την 20ή Δεκεμβρίου του έτους 107 μ.Χ., τον έριξαν στο αμφιθέατρο, όπου πεινασμένα θηρία τον κατασπάραξαν. Διασώθηκαν μόνο τα μεγαλύτερα από τα οστά του, πού μεταφέρθηκαν και τάφηκαν με τιμές στην Αντιόχεια. Αργότερα μετακομίσθηκαν στη Ρώμη (β' ανακομιδή το 540 μ.Χ. και εναποτέθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Κλήμεντος). Έτσι, ο Ιγνάτιος έμεινε μέχρι τέλους πιστός στη διδαχή του Χριστού, και "ο μένων εν τη διδαχή του Χριστού, ούτος και τον πατέρα και τον υίόν έχει"1. Εκείνος, δηλαδή, πού μένει στη διδαχή του Χριστού, αυτός και τον Πατέρα και τον Υιό έχει, διότι αυτός έγινε ναός του Θεού, και επομένως φέρει μέσα του το Θεό. Γι' αυτό και ο Ιγνάτιος επονομάσθηκε Θεοφόρος. 1. Β' επιστολή Ιωάννου, 9.

Απολυτίκιο. Ήχος γ'.
Θείας πίστεως.Θείω έρωτι επτερωμένος, του σε ψαύσαντος, χερσίν αχράντοις, Θεοφόρος ανεδείχθης Ιγνάτιε' και εν τη Δύσει τελέσας τον δρόμον σου, προς την άνέσπερον λήξιν έσκήνωσας. Πάτερ Όσιε Χριστόν τον Θεόν Ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: