Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

Ο Πρωτόκλητος ΑΝΔΡΕΑΣΟ Πρωτόκλητος Ανδρέας, όταν έγινε μαθητής του Κυρίου και δέχθηκε την χάρη την ημέρα της Πεντηκοστής, ανεδείχθη διδάσκαλος της Οικουμένης.
Με ζήλο και εν μέσο σκληρών διωγμών, διαδίδει το μήνυμα του Ευαγγελίου στην Ασία, περνάει στο Βυζάντιο, ευαγγελίζεται την ηπειρωτική Ελλάδα και καταλήγει στην Πάτρα.
Εδώ προσφέρει στον βωμό της πίστεως και αυτή την ζωή του με μαρτυρικό θάνατο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: