Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2008

"Αποθανών δίκαιος έλιπε μετάμελον"

"Αποθανών
δίκαιος
έλιπε
μετάμελον"

Των σπουδαίων ανδρών η μνήμη
παραμένει αλησμόνητος.

Κατά τον λόγον δε τούτον του σοφού Σολομώντος, και αποθνήσκοντες οι σπουδαίοι άνθρωποι καταλείπουν έργον, η ανάμνησις δε, και πολλώ μάλλον η συνέχισις αυτού, αναζητεί τους ρέκτας δημιουργούς των καλών έργων, οίτινες ούτως "έλιπον μετάμελον" και παραμένουν περιπόθητοι και πολυπόθητοι. Και ο θεόπνευστος αποστολικός λόγος του Κορυφαίου Παύλου παρατηρεί: "ει τινος το έργον μένει, ο επωκοδόμησε, μισθόν λήψεται" (1 Κορ. 3.14)

(Απόσπασμα από την επιμνημόσυνο ομιλία του Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου στη μονή Σουμελά για τον πνευματικό του πατέρα, Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρύσανθο τον από Τραπεζούντος την 5η Σεπτεμβρίου 1999)

Δεν υπάρχουν σχόλια: