Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2008

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ


Σηλυβρίας τον γόνον και Αιγίνης τον έφορον,
τον εσχάτοις χρόνοις φανέντα,
αρετής φίλον γνήσιον,
Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί,
ως ένθεον θεράποντα Χριστού·
αναβλύζει γαρ ιάσεις παντοδαπάς,
τοις ευλαβώς κραυγάζουσι·
δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ,
δόξα τω σε θαυμαστώσαντι,
δόξα τω ενεργούντι διά σου πάσιν ιάματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: