Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

" Ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησούν "


" Ευρίσκει ούτος πρώτος
τον αδελφόν τον ίδιον Σίμωνα
και λέγει αυτώ ευρήκαμεν τον μεσίαν
ο εστι μεθερμηνευόμενον Χριστός
και ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησούν"

Δεν υπάρχουν σχόλια: