Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2008

ΑΡΧΗ - Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών.


28η Οκτωβρίου 2008

Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών,
Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών,
ελέησον ημάς.


“ Ιδού καθέστακά σε σήμερον
επί έθνη και επί βασιλείας
εκριζούν και κατασκάπτειν
και απολλύειν
και ανοικοδομείν
και καταφυτεύειν ”.

(Ιερεμίας α΄ 10)

“ Eκείνο, δια του οποίου δυνάμεθα να δοκιμάσωμεν εις ποίον σημείον ευρίσκεται η πνευματική μας κατάστασις, είναι το να εξετάσωμεν εν τοις πράγμασι ποίαι είναι αι διαθέσεις μας προς τον Χριστόν και προς τους αδελφούς μας και που έλκεται περισσότερον η καρδία μας εις τον κόσμον τον παρόντα ή εις τον μέλλοντα.”

Παναγιώτης Τρεμπέλας
(Υπόμνημα εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον σελίδα 522)

Δεν υπάρχουν σχόλια: