Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

ΕΙΡΗΝΗ


«Ο ζητών ειρήνην, Χριστόν εκζητεί, ότι αυτός εστίν η ειρήνη, ο ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού, είτε τα εν ουρανοίς είτε τα επί της γης»

Mέγας Bασίλειος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: