Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

Άνθρωπον ζητώ...

Πρωτοχρονιά 2010 μ.Χ.

Καινούργιος χρόνος και αναζητούνται και σήμερα άνθρωποι, αντάξιοι του ονόματος και της μορφής του Θεανθρωπίνου Προτύπου, του Κυρίου μας, αντάξιοι του θεϊκού προορισμού μας.

Τους αναζητούμε ανάμεσα στους συγγενείς μας, στους φίλους, στους συναδέλφους, στους πολύ δικούς μας, στον άλλο ανώνυμο άνθρωπο...

Ίσως η πολλή γνώση που συσσωρεύσαμε, η καταιγιστική πληροφόρηση της ανομίας των πολλών, των άλλων ανθρώπων, να σκοτίζει το νου μας, να κάνει ασθενικό ξανά το φως στο λυχνάρι μας και ανικανοποίητη την αναζήτησή μας... «Ουκ έστι ποιών χρηστότητα, ουκ έστιν έως ενός».

Πρωτοχρονιά 2010 μ.Χ.

«Μορφήν αναλλοιώτως ανθρωπίνην προσέλαβες...».
Αυτό γιορτάζουμε, αυτό πιστεύουμε!

Σε σένα καταφεύγουμε «πολυεύσπλαγχνε Κύριε», στο φως του Προσώπου Σου, στη λαμπρότητα της μορφής Σου, «όπως παύσης τα σκιώδη, και περιέλης το κάλυμμα των παθών ημών» για να μπορέσουμε φέτος να δούμε πιο καθαρά, να κατανοήσουμε το πιο δύσκολο, το πιο αναγκαίο.

Ν' αναζητήσουμε τον άνθρωπο, να απαιτήσουμε τον άνθρωπο, τον αντάξιο του ονόματος του Χριστού, μέσα μας.

περ. Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ, Ιανουάριος 2010
Δεν υπάρχουν σχόλια: