Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΦΕΣΟΥ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

«Αί σύνοδοι κατεδίκαζον τους μή πειθομένους τη Εκκλησία, άλλ' εις δόξαν τινά εναντίον αυτής ένισταμένους καί ταύτην κηρύττοντας καί υπέρ αυτής αγωνιζόμενους, διό καί αιρετικούς έκάλουν αυτούς... Έγώ δέ ου κηρύττω ιδίαν μου δόξαν ουδέ τι έκαινοτόμησα, ούδέ υπέρ αλλότριου τινός δόγματος καί νόμου ένίσταμαι, άλλ' εις τήν ακραιφνή δόξαν, τηρώ έμαυτόν».  
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΦΕΣΟΥ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ 

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Μόνο στην ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ